KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 

 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Motores Sp. z .o.  z siedzibą przy ul. Podkarpackiej 55, 35-3082 Rzeszów NIP: 8133606094 (MY).

 2. 2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. a) Niezbędnym do realizowania zawartej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym do:

  • zakładania Konta, zarządzania nim, a także obsługi technicznej,

  • świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym realizacji umów oraz dokonywania płatności,

  1. b) Realizacji działań, na które Państwo wyrażą zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), np. zapisywania danych plików cookies.

  2. c) Kiedy przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych na nas nakładanych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) np. obowiązku wystawienia faktury lub innego dokumentu wymaganego przepisami.

  3. d) Kiedy ma miejsce prawnie uzasadniony interes administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np.: w celu dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

  4. e) W celach podatkowych oraz rachunkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. 3. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty przetwarzające dane klientów na podstawie odpowiedniej umowy z administratorem lub upoważnienia do przetwarzania (np. biuro rachunkowe, pomiot zajmujący się obsługą strony internetowej/ sklepu online, pracownicy).

 2. 4. Twoje dane są przechowywane przez cały okres posiadania Konta w sklepie internetowym, a także obowiązywania umowy, również po jej ustaniu, w celach dochodzenia i obrony roszczeń, wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa, zwłaszcza podatkowych i rachunkowych (np. faktury z Państwa danymi przechowujemy przez 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego- przepisy prawa).

 3. 5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 4. 6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnie obowiązującego prawa.

 5. 7. Mamy prawo udostępniać Pani/Pana dane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 6. 8. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail odo@motores.pl lub bezpośrednio w siedzibie administratora.